Om Ryfylke Fjordhotel

Historien


ryfylke-fjordhotel-1

Tina Cosette og Erling Asbjørnsen har fra dag 1 vært både eiere og drivere av hotellet. De kom begge fra hotelljobber i Stavanger til Sand i henholdsvis 1985 og 1983 og fattet tidlig interesse for den praktfulle tomten i fjordkanten på Sand. Her ville de bygge hotell!

Veien fram ble lang og tornefull med bl.a et sterkt lokalt engasjement som ville verne de to gamle sagene som den gang lå på den aktuelle hotelltomten. Det ble underskriftskampanjer, ryddedugnad på sagene, riksantikvaren ble koblet inn, og sist men ikke minst ble det et enormt engasjement i lokalpressen som på folkemunne endte opp med å døpe om lokalavisen «Suldalsposten» til «Sagposten».

«Hotellsaken» var til behandling i ulike offentlige og kommunale organ gjennom 10 år, men overlevde 3 kommunestyreperioder da endelig vedtak om økonomisk starthjelp ble fattet den 20.12.1994, og byggingen kunne starte opp.

Så endelig, den 4. mai 1996 kunne «Ryfylke Turisthotel» med pomp og prakt, og med Kampen Janitsjarorkester og ordfører i spissen, åpne sine dører.

Det ble tidlig klart at restaurant og salongdelen var for liten i den daglige driften, så allerede i 2002 ble hotellet utvidet med større restaurant, 1 ny salong, nye kontorer, samt en del lagerareal.

Etter 10 års drift, skiftet hotellet i 2006 navn fra Ryfylke Turisthotel til Ryfylke Fjordhotel.

I 2012 åpnet vi ny hotellfløy med 16 nye rom, nytt inngangsparti og ny bar samtidig som alle fellesareler på hotellet hadde blitt pusset opp. Uterestauranten «Promenaden» åpnet sommeren 2012 og ble fra dag en en stor suksess med sin unike beliggenhet helt i elvemunningen til Suldalslågen og med Suldalslaksen som nærmeste nabo.

tina-og-erling

Erling og Tina Cosette Asbjørnsen